Strona Główna
O nas
Historia
Odznaka Turysta Ziemi Chrzanowskiej
Kolarska Odznaka Turystyczna
Szlaki rowerowe Ziemi Chrzanowskiej
Przed wyprawą...
Ciekawe miejsca
Relacje
Dołącz do nas
Strona główna PTTK
Współpraca
Kontakt

 

 

 

Zatorskie Żniwa Karpiowe 5 października (niedziela)

W najbliższą niedzielę Komisja Turystyki Kolarskiej zachęca do udziału w Wielkich Żniwach Karpiowych organizowanych w Zatorze.


POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „ZIEMIA WADOWICKA"

oraz

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

zapraszają na rajd rowerowy

ROWEREM NA ŻNIWA

który odbędzie się w dniu 5 października 2014 roku (niedziela), w Dolinie Karpia, z metą na Łowiskach Podolsze

 

 WYJAZD NA RAJD Z CHRZANOWA:  GODZ. 9:00 Z PLACU 1000LECIA 


 

 II. Cel i miejsce rajdu

Celem Zlotu jest ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Doliny Karpia, zachęcanie do uprawiania turystyki rowerowej, zapoznanie się z dorobkiem gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dolina Karpia w tym gospodarką hodowlaną karpia zatorskiego. 

Rajd odbędzie się na terenie Kotliny Oświęcimskiej, z zakończeniem na Łowiskach Podolsze.  

 

III. Trasy rajdu i imprezy towarzyszące

Uczestnicy Zlotu biorą w nim udział na trasach:

1.  Andrychów - Zator - Łowiska Podolsze 

2.  Wadowice - Zator - Łowiska Podolsze     

3.  Chrzanów - Zator - Łowiska Podolsze

4.  Osiek - Przeciszów - Zator - Łowiska Podolsze

Trasy rajdowe prowadzą drogami lokalnymi z nawierzchnią asfaltową, drogami i ścieżkami terenowymi oraz groblami stawów.

W godzinach 11,00 do 11,45 półmetek rajdu na terenie Zatorlandu w Zatorze.

Meta rajdu znajduje się na Łowiskach Podolsze, gdzie uczestnicy według własnego uznania będą mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych w ramach Wielkich Żniw Karpiowych.

 

IV. Uczestnicy. Zgłoszenia.

1. W Rajdzie biorą udział drużyny (grupy) zgłoszone przez jednostki PTTK, Organizacje Społeczne i  Młodzieżowe,   Zakłady Pracy, Szkoły oraz turyści indywidualni z kraju i zza granicy.

2. Udział w Rajdzie należy zgłosić drogą elektroniczną na adres Oddziału PTTK: pttk.wadowice@gmail.com  nie później niż  w  dniu 30 września 2014 r.  

V. Świadczenia organizatorów.

Organizatorzy zapewniają:

odblaskowe koszulki rajdowe oraz ciepłą kiełbaskę na półmetku rajdu (dla pierwszych 150 zgłoszonych uczestników), mapy w skali 1:50 000, dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych, możliwość weryfikacji Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK, degustację produktów lokalnych oraz możliwość udziału w konkursie grillowania karpia itp. atrakcjach na mecie rajdu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Kierownik drużyny obowiązany jest ubezpieczyć członków drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków  we własnym zakresie i na własny koszt o ile uczestnicy nie są objęci takim ubezpieczeniem.

3. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego, ochrony przyrody, przepisów p-poż, zasad kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej nie tylko w czasie trwania Rajdu.

5.  Zasada nie spożywania napojów alkoholowych oraz nie palenia tytoniu obowiązuje wszystkich uczestników Rajdu.

6.  W sprawach nie cierpiących zwłoki kontakt telefoniczny z Komandorem Zlotu 602 115 895.

7.  Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę organizatorom na przetwarzanie i udostępnianie swojego wizerunku w celu promocji rajdów rowerowych i Doliny Karpia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

8.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Zapraszamy do odwiedzania stron:

www.zachodniamalopolska.pl

www.dolinakarpia.org

www.wadowice.pttk.pl  

www.ktk.chrzanow.pl

www.cyklista.org.pl

Z turystycznym pozdrowieniem

Zarząd

Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

Oddziału „Ziemia Wadowicka"
PowrótPTTK

PTTK Oddział ChrzanówPLAN WYCIECZEK


 
 KLIK
 

Moim zdaniem najbardziej atrakcyjną turystycznie gminą Powiatu Chrzanowskiego jest gmina:

Alwernia
Babice
Chrzanów
Libiąż
TrzebiniaZobacz wyniki

Biker Trzebinia
 
 

LIOOSYS CMS - web content management