Strona Główna
O nas
Historia
Odznaka Turysta Ziemi Chrzanowskiej
Kolarska Odznaka Turystyczna
Szlaki rowerowe Ziemi Chrzanowskiej
Przed wyprawą...
Ciekawe miejsca
Relacje
Dołącz do nas
Strona główna PTTK
Współpraca
Kontakt

 

 

 

6 października(niedziela) ZATORSKIE ŻNIWA KARPIOWE

W niedzielę 6 października zapraszamy na przedostatnie spotkanie rowerowe w tym sezonie. tym razem naszym celem będą Zatorskie Żniwa Karpiowe organizowane w Zatorze.


Zbiórka: 6 października(niedziela) godz. 9:00 chrzanowski Plac 1000lecia.

Zapisy telefoniczne do dn. 2 października ( kol. Jerzy Gut:  tel.662 078 210)

Wpisowe:5zł

 

Poniżej regulamin imprezy.

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „ZIEMIA WADOWICKA" oraz STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA zapraszają na ZATORSKIE ŻNIWA KARPIOWE który odbędzie się w dniu 6 października 2013 roku (niedziela), w Dolinie Karpia, z metą w Palczowicach

Impreza współorganizowana przez:
Klub Turystyki Rowerowej PTTK ANDROWER w Andrychowie
Towarzystwo Turystyki Rowerowej CYKLISTA w Przecieszynie
Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów w Chrzanowie
Klub Turystyki Kolarskiej PTTK GRONIE w Tychach
Niezależny Tyski Serwis Rekreacyjno-Sportowo-Informacyjny NOL-TYCHY w Tychach

REGULAMIN RAJDU

I. Organizatorzy. Kierownictwo Rajdu

Komandor Dyonizy Szczygielski
Kierownik półmetka Józef Matyjasik
Sekretariat Antoni Jeleniewski

II. Cel i miejsce rajdu

Celem Zlotu jest ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Doliny Karpia, zachęcanie do uprawiania turystyki rowerowej, zapoznanie się z dorobkiem gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dolina Karpia w tym gospodarką hodowlaną karpia zatorskiego.
Rajd odbędzie się na terenie Kotliny Oświęcimskiej, z zakończeniem przy stawie Śleporwon w Palczowicach.

III. Trasy rajdu i imprezy towarzyszące

Uczestnicy Zlotu biorą w nim udział na trasach:
1. Andrychów - Zator - Palczowice
2. Wadowice - Zator - Palczowice
3. Chrzanów - Zator - Palczowice
4. Tychy - Zator - Palczowice

Trasy rajdowe prowadzą drogami lokalnymi z nawierzchnią asfaltową, drogami i ścieżkami terenowymi oraz groblami stawów.
W godzinach 11,00 do 11,40 półmetek rajdu na terenie River Park w Zatorze.
Meta rajdu znajduje się przy stawie Ślepowron w Palczowicach, gdzie uczestnicy według własnego uznania będą mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych w ramach Zatorskich Żniw Karpiowych.

IV. Uczestnicy. Zgłoszenia.

1. W Rajdzie biorą udział drużyny (grupy) zgłoszone przez jednostki PTTK, Organizacje Społeczne i Młodzieżowe, Zakłady Pracy, Szkoły oraz turyści indywidualni z kraju i zza granicy.
2. Udział w Rajdzie należy zgłosić: drogą elektroniczną na adres Oddziału PTTK: pttk.wadowice@gmail.com nie później niż w dniu 2 października 2013 r.
3. Wpisowe w wysokości 5,00 zł kierownik (opiekun) drużyny wpłaca w Oddziale PTTK „Ziemia Wadowicka" lub po wcześniejszym uzgodnieniu na półmetku rajdu. Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłat.

V. Świadczenia organizatorów.

Organizatorzy zapewniają:

odblaskowe koszulki rajdowe (dla pierwszych 100 zgłoszonych uczestników), mapy „Dolina Karpia" w skali 1:50 000, dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych, ciepłą kiełbaskę na półmetku rajdu, możliwość weryfikacji Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK, degustację produktów lokalnych oraz możliwość udziału w konkursie grillowania karpia itp. atrakcje na mecie rajdu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Kierownik drużyny obowiązany jest ubezpieczyć członków drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt o ile uczestnicy nie są objęci takim ubezpieczeniem.
3. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego, ochrony przyrody, przepisów p-poż, zasad kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej nie tylko w czasie trwania Rajdu.
5. Zasada nie spożywania napojów alkoholowych oraz nie palenia tytoniu obowiązuje wszystkich uczestników Rajdu.
6. W sprawach nie cierpiących zwłoki kontakt telefoniczny z Komandorem Zlotu 602 115 895.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Z turystycznym pozdrowieniem

Zarząd
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
Oddziału „Ziemia Wadowicka"PowrótPTTK

PTTK Oddział ChrzanówPLAN WYCIECZEK


 
 KLIK
 

Moim zdaniem najbardziej atrakcyjną turystycznie gminą Powiatu Chrzanowskiego jest gmina:

Alwernia
Babice
Chrzanów
Libiąż
TrzebiniaZobacz wyniki

Biker Trzebinia
 
 

LIOOSYS CMS - web content management