Strona Główna
O nas
Historia
Odznaka Turysta Ziemi Chrzanowskiej
Kolarska Odznaka Turystyczna
Szlaki rowerowe Ziemi Chrzanowskiej
Przed wyprawą...
Ciekawe miejsca
Relacje
Dołącz do nas
Strona główna PTTK
Współpraca
Kontakt

 

 

 

Rowerowy EkoRajd z Powiatem Chrzanowskim

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Rowerowy Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim szlakiem Greenway: Chrzanów - Babice - Alwernia.


REGULAMIN

Rowerowego Ekorajdu z Powiatem Chrzanowskim

29 września 2012 roku


Organizator- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Współorganizator- Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Chrzanów, PTTK o/Chrzanów, Klasztor OO. Bernardynów w Alwernii, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

 

Termin i trasa Ekorajdu- Ekorajd odbędzie się 29 września 2012 roku.

 

Trasa Ekorajdu obejmuje ok.30 km - Chrzanów- Alwernia.


Przebieg trasy: Chrzanów: (START GODZ. 10.00 - plac przy budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów) - ul. Grunwaldzka - ul. Sokoła -ul. Piłsudskiego - Al. Henryka - ul. Sienna - ul. Stara Huta - ul. Powstańców Styczniowych - ul. Astronautów - (Żarki) - ul. Struga - ul. Kilińskiego - ul. Piechurów -ul. Chechlana (Mętków) - ul. Nadwiślańska - ul. Wilcza - droga babicka - ul. Orzeszkowej-ul. Konopnickiej - ul. Zamkowa - ul. Parkowa - ul. Stroma - ul. Podlas -ul. Widokowa - ul. Kamionka Mała - ul. Wyszyńskiego - ul. Graniczna -ul. Korczyńskiego - (META - OK. GODZ. 16.15 Alwernia - ul. Klasztorna).

 

Cel imprezy: Celem Ekorajdu jest propagowanie walorów zrównoważonej turystyki z wykorzystaniem projektu Greenways i turystyki rowerowej.

 

Postanowienia ogólne: Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Ekorajdu z Powiatem Chrzanowskim w dniu 29 września 2012 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 26 września 2012 roku (godz. 15:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie,ul. Partyzantów 2, pok. 303, tel. (032) 625 79 46, lub Centrum Informacji Turystycznej w Wygielzowie, ul. Lipowiecka 3, e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl lub info@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, pesel, dokładny adres stałego zamieszkania, nr. kontaktowy, wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na „Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim".

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Ekorajdzie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

 • Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Ekorajdu osobiście bądź e- mailowo na w/w adresy w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 26 września 2012 roku (godz. 15:00)
 • Ekorajd skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 13 lat ze względu na długość trasy oraz specyfikę Ekorajdu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Ekorajdu pod opieka rodziców lub innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełna odpowiedzialność za dziecko co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem przekazanym wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa
 • Każdy uczestnik w wieku od 10 - 18 lat musi posiadać kartę rowerową
 • Uczestnicy Ekorajdu zobligowani są do zabezpieczenia głowy w postaci kasku rowerowego
 • Uczestnicy Ekorajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych
 • W trakcie Ekorajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie
 • Uczestnicy Ekorajdu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani
 • Prawo startu w Ekorajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w inicjatywie wymagającej odpowiedniego przygotowania fizycznego
 • W Ekorajdzie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane
 • Uczestnicy Ekorajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach
 • Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie do dnia 26 września 2012 roku, godz. 15.00
 • Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu startu!

 

Przewidywany harmonogram Ekorajdu:

Chrzanów: (START - plac przy budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów) - ul. Grunwaldzka - ul. Sokoła -ul. Piłsudskiego - Al. Henryka -ul. Sienna - ul. Stara Huta - ul. Powstańców Styczniowych - ul. Astronautów - (Żarki) - ul. Struga - ul. Kilińskiego - ul. Piechurów - ul. Chechlana (Mętków) -ul. Nadwiślańska - ul. Wilcza - droga babicka - ul. Orzeszkowej- ul. Konopnickiej - ul. Zamkowa - ul. Parkowa - ul. Stroma - ul. Podlas - ul. Widokowa - ul. Kamionka Mała - ul. Wyszyńskiego - ul. Graniczna - ul. Korczyńskiego - (META w Alwerni -ul. Klasztorna).

 

Wyposażenie zawodników:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Ekorajdu:

 • sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Ekorajdu związku z powyższym uczestnik winien posiadać podstawowy sprzęt serwisowy typu: łaty, klej, dętka, pompka, klucze)
 • kask rowerowy
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)

 

Zasady poruszania się podczas Ekorajdu:

 • Udział w Ekorajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
 • Uczestnicy Ekorajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
 • Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości
 •  Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów
 •  Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
 •  W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
 •  W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
 • Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask rowerowy, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego
 • W trakcie Ekorajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

 

Informacje dodatkowe:

 •  Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Ekorajdu
 • Nieprzestrzeganie regulaminu Ekorajdu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
 •  Organizator nie bierze odpowiedzialności za dojazd uczestników do startu trasy oraz za powrót uczestników po zakończeniu planowanej trasy oraz za uczestników biorących udział w imprezie poza oficjalnym zgłoszeniem do organizatora.
 •  Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej trasy tj. od startu, aż do mety bądź wybranego odcinka trasy.

 

Świadczenia organizatorów:

 •  Ubezpieczenie NW,
 •  Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
 •  Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję
 •  Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralną oraz baton regeneracyjny oraz okolicznościową odznakę turystyczną
 •  Poczęstunek na trasie i mecie
 • Losowanie nagród wśród uczestników imprezy zgłoszonych wg w/w zasad uczestnictwa w Ekorajdzie
 • Bezpłatny udział w Ekorajdzie
 • Serwis techniczny - Sklep Rowerowy KT BIKE z Chrzanowa
 •  Koszty organizacyjne Ekorajdu pokrywa w całości organizator.

 

Postanowienia końcowe:

 •  Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Ekorajdu

 

Numer kontaktowy:

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - osoba odpowiedzialna za organizację Ekorajdu- Pani Małgorzata Wojar tel. (032) 625 - 79 - 46, 0 668433294.

 

Oświadczenie POBIERZPowrótPTTK

PTTK Oddział ChrzanówPLAN WYCIECZEK


 
 KLIK
 

Moim zdaniem najbardziej atrakcyjną turystycznie gminą Powiatu Chrzanowskiego jest gmina:

Alwernia
Babice
Chrzanów
Libiąż
TrzebiniaZobacz wyniki

Biker Trzebinia
 
 

LIOOSYS CMS - web content management