Strona Główna
O nas
Historia
Odznaka Turysta Ziemi Chrzanowskiej
Kolarska Odznaka Turystyczna
Szlaki rowerowe Ziemi Chrzanowskiej
Przed wyprawą...
Ciekawe miejsca
Relacje
Dołącz do nas
Strona główna PTTK
Współpraca
Kontakt

 

 

 

Zapraszamy na Zlot ”Wędruj z nami papieskimi szlakami”

27 maja o godz. 10.00 z placu przy parafii pw. św. Mikołaja rusza rowerowy Zlot „Wędruj z nami papieskimi szlakami", którego meta znajduje się przy Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach.

REGULAMIN ZLOTU „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI"  

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Współorganizator:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach, Sołtys Płok, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

 

Termin i trasa Zlotu:

Zlot odbędzie się 27 maja 2012 roku

Trasa Zlotu obejmuje ok.32 km - Chrzanów - Płoki - Chrzanów

Przebieg trasy: START - ul. Mickiewicza (Parafia p.w. św. Mikołaja), ul. Matejki,
ul. Śląska, ul. Sienkiewicza, ul. Wodziańska, ul. Działkowa, ul. 21 Stycznia,
ul. Sierszańska, ul. Chrzanowska, ul. Grunwaldzka, ul. 22 Stycznia, ul. Jana Pawła II,  Zalew Kozi Bród, ul. Długa - Czyżówka, ul. Jurajska - Płoki, META -  Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach - ul. Jurajska

 

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji
i aktywnego wypoczynku 

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami" w dniu 27 maja 2012 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia
25 maja 2012 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, pok. 303, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami".

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

 

 • Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź
  e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 25 maja 2012 roku (godz. 12:00)
 • Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Zlotu pod opieka rodziców lub innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełna odpowiedzialność za dziecko co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem przekazanym wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa
 • Każdy uczestnik w wieku od 10 - 18 lat musi posiadać kartę rowerową
 • Uczestnicy dorośli zobligowani są do wypełnienia oświadczenia, iż startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora - natomiast uczestnicy niepełnoletni zobligowani są do przedstawienia w/w oświadczenia od rodziców bądź opiekunów prawnych
 • Uczestnicy Zlotu w wieku od 10-18 lat zobligowani są do zabezpieczenia głowy w postaci kasku rowerowego i ochraniaczy
 • Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych
 • W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie
 • Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani

Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
     w nim

 • W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane
 • Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach
 • Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu startu!

 

 

Przewidywany harmonogram Zlotu:

Godz. 9.30 zbiórka uczestników - ul. Mickiewicza (Parafia p.w. św. Mikołaja), ok. godz. 10.00 - Start uczestników, przystanki na trasie - I Luszowice - Parafia Rzymskokatolicka w Luszowicach - ul. Sierszańska, II Siersza - Parafia Niepokalanego Serca NMP, III Zalew Kozi Bród, Meta: Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach - ul. Jurajska, godz. 14.00 uroczysta Msza Św. w intencji Jana Pawła II po której nastąpi zwiedzanie Sanktuarium, ok. godz. 15.00 Podsumowanie Zlotu, ok. godz. 16.00 powrót uczestników -we własnym zakresie 

 

 

Wyposażenie zawodników:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:

 • sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym
  i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Zlotu)
 • kask rowerowy, ochraniacze
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)

  

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

 

 • Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
  Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania

przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi
w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi

 • Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości
 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony
  w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
  z pedałów
 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
 • W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
 • W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
 • Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego
 • W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających 

Informacje dodatkowe:

 

.  Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Zlotu

 • Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
 • Powrót uczestników we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu
 • Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej trasy od startu (tj. Parafia p.w. św. Mikołaja) do mety (tj. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach) bądź jej wybranej części.

 

 

Organizator nie zapewnia:

 • Serwisu technicznego i części zamiennych

 

 

Świadczenia organizatorów:

- Ubezpieczenie NW,

. Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,

. Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,

. Każdy uczestnik otrzyma napój oraz poczęstunek, okolicznościową odznakę turystyczną, opaskę odblaskową, widokówkę z mapą Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej oraz folder nt. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach

. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator

 

 

Postanowienia końcowe:  

. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

 

 

Numer kontaktowy:  

. Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie - osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 - 79 - 46,  668433294PowrótPTTK

PTTK Oddział ChrzanówPLAN WYCIECZEK


 
 KLIK
 

Moim zdaniem najbardziej atrakcyjną turystycznie gminą Powiatu Chrzanowskiego jest gmina:

Alwernia
Babice
Chrzanów
Libiąż
TrzebiniaZobacz wyniki

Biker Trzebinia
 
 

LIOOSYS CMS - web content management