Strona Główna
O nas
Historia
Odznaka Turysta Ziemi Chrzanowskiej
Kolarska Odznaka Turystyczna
Szlaki rowerowe Ziemi Chrzanowskiej
Przed wyprawą...
Ciekawe miejsca
Relacje
Dołącz do nas
Strona główna PTTK
Współpraca
Kontakt

 

 

 

VII Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia 30.04.2011

Drodzy Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na VIII już edycję „Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków-Trzebinia", który odbędzie się w dniu 30.04.2011 r. W imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający rower.Celem rajdu organizowanego od 2004 roku jest promocja aktywnej formy wypoczynku, jaką jest jazda na rowerze oraz zapoznanie jak największej liczby osób z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi Puszczy Dulowskiej, Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzebini oraz rejonów Małopolski Zachodniej. Udział w imprezie jest bezpłatny. Warto pamiętać, że uczestnicy rajdu w wieku do lat 10 mogą wystartować jedynie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna. Zgłoszenia udziału w imprezie należy dokonać w dniu rajdu na w Krakowie na Błoniach (Cichy Kącik, w odległości 20 m od lądowiska helikopterów), w godz. od 9.00 do 10.30.
REGULAMIN

 

I. Cel imprezy:
Celem imprezy jest upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i Gminy Trzebinia, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

 

 

II. Organizator rajdu: Urząd Miasta w Trzebini
Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka"
Rada Dzielnicy VI „Bronowice" Miasta Krakowa
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trzebini
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie
Sklepy rowerowe „Autobike", Chrzanów ul. Kadłubek 24, Trzebinia Plac Targowy B, www.autobike.com.pl

 

 

III. Komitet organizacyjny:
Mariola Rejdych - Naczelnik Wydziału Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini
Paweł Rejdych - Komandor rajdu
Irena Piątek - Komendant ZHP w Trzebini
Ryszard Nowakowski - Komendant MG OSP
Ewa Jędrysik - Z-ca Dyrektora MGOKSiR w Trzebini

 

 

IV. Termin i miejsce rajdu:
Rozpoczęcie rajdu: godz. 11.15 w dniu 30 kwietnia 2011, Kraków-Błonia (Cichy Kącik) w odległości 20 m od lądowiska helikopterów,
Przewidywany przyjazd uczestników rajdu do Młoszowej (Zespół Pałacowo-Parkowy) ok. godz. 14.15~14.30
Zakończenie rajdu: godz. 15.00

 

 

V. Trasa rajdu dł. ok. 50 km: Kraków - Trzebinia Zobacz trasę rajdu
Rozpoczęcie rajdu: ul. Mydlnicka, ul. Zarudawie, most na Rudawie, ul. Jesionowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka, rondo Chełm, ul. Chełmska, ul. Za Skłonem, ul. Zakamycze, zjazd na polną drogę (zielony szlak rowerowy Greenway), Kryspinów (cały czas zielony szlak rowerowy Greenway, przez Budzyń, Cholerzyn, Mników z możliwością przejazdu przez rezerwat Doliny Mnikowskiej), Czułów, Baczyn, Leśniczówka Kopce (pod autostradą) dalej zielonym szlakiem Greenway (Krakowska Droga), Rudno, Leśniczówka Za Białką (Czerna), powrót na szlak niebieski, szlakiem niebieskim i zielonym (Linią Średnią) do szlaku czarnego, szlakiem czarnym do Młoszowej, ul. Florkiewicza do Zespołu Pałacowo-Parkowego.

 

 

VI. Zasady uczestnictwa:
W otwartym rekreacyjnym rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający rower. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby ponoszącej odpowiedzialność za dziecko. Każdy uczestnik rajdu w wieku od 10 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie. Uczestnicy rajdu otrzymują numer startowy. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

 

 

VII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą w dniu rajdu (30.04.2011 r.) w Krakowie - Błonia (Cichy Kącik) w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, w godz. od 9.00 do 10.30.

 

VIII. Ogólne zasady:
1. Rajd przebiega w warunkach normalnego ruchu drogowego.
2. Przed startem każdy uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór numeru startowego i regulaminu.
3. Każdy uczestnik otrzyma mapkę z zaznaczoną trasą.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
5. Trasę należy pokonać w określonym czasie tj. do godz. 14.30.
6. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane napisami „Organizator VIII Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego".
7. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas rajdu.

 

 

IX. Przewidywany harmonogram rajdu:
9.00 - 10.30 zgłoszenia uczestników: Kraków-Błonia (Cichy Kącik)
11.00 - 11.10 odprawa techniczna (na miejscu przyjmowania zgłoszeń)
11.15 rozpoczęcie rajdu: Kraków (ul. Mydlnicka)
14.15~14.30 przewidywany przyjazd uczestników rajdu do Młoszowej
15.00 zakończenie rajdu (wręczenie nagród i upominków)

 

 

X. Świadczenia organizatorów:
- Zapewnienie: ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, opieki medycznej i ratowniczej, bezpłatnego gorącego posiłku i wody mineralnej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Młoszowej,
- Dostarczenie informacji o trasie rajdu,
- Bezpłatny udział w rajdzie. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

 

 

XI. Nagrody:
Nagrody główne tj. rowery zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą rajd. Nagrody te zostaną ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmider i Przewodniczącego Rady Miasta Trzebini Pana Zdzisława Ścigaj. Nagrody specjalne Burmistrza Miasta Trzebini Pana Stanisława Szczurka: rower, nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu oraz nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu.
Ponadto rowery zostaną ufundowane przez: Starostę Powiatu Chrzanowskiego Pana Adama Potockiego, Prezesa Zarządu Orlen Oil Pana Mariana Ćwiertniak oraz przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo -Kredytową „Jaworzno" w Jaworznie.

 

 

XII. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niektórych zapisów w regulaminie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

 

 

XIII. Imprezy towarzyszące:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej godz. 13.00 - program artystyczny w wykonaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trzebini oraz Miejskiej Orkiestry Dętej w Trzebini.

 

 

XIV. Numery kontaktowe
Komandor rajdu - Pan Paweł Rejdych: 607254647
Z-ca komandora rajdu - Pani Mariola Rejdych: 608193380
Opieka medyczna - Pani Klaudia Małysiak-Ligęza: 604198433
Komendant MG OSP - Pan Ryszard Nowakowski: 504176391
Kierownik trasy rajdu - Pan Krzysztof Łukasik: 601962233
Służba Maltańska - Pan Stanisław Paluch: 723117117
Wóz techniczny - Pan Zbigniew Grabowski: 604554929


źródło: www.trzebinia.pl


PowrótPTTK

PTTK Oddział ChrzanówPLAN WYCIECZEK


 
 KLIK
 

Moim zdaniem najbardziej atrakcyjną turystycznie gminą Powiatu Chrzanowskiego jest gmina:

Alwernia
Babice
Chrzanów
Libiąż
TrzebiniaZobacz wyniki

Biker Trzebinia
 
 

LIOOSYS CMS - web content management